Dataskyddsbeskrivning

Syftet med denna integritetspolicy är att berätta vilka typer av information vi samlar in från vår webbplats, hur informationen behandlas och hur den skyddas. Läs därför denna integritetspolicy noggrant om du planerar att surfa eller på annat sätt använda webbplatsen. Om du inte godkänner villkoren i denna sekretesspolicy måste du lämna webbplatsen.

1. Styrenheten

Piiraisen Viherpalvelu Oy
Företags-ID: 0704518-0

Kirkkoahonkatu 5 A
87250, Kajana
Finland

2. Registrets namn

Kundregister

3. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att upprätthålla, förvalta och utveckla kundrelationen samt att genomföra kundens och den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter. Dessutom behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål som rör onlinetjänster, forskningsverksamhet och inriktning av den personuppgiftsansvariges annonsering och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter via den registeransvariges kanaler.

4. Registrets informationsinnehåll

De uppgifter som ska lagras i registret kan vara t.ex. persons namn, position, företag/organisation, telefonnummer, e-postadress, adress, webbplats, IP-adress, ID/profiler på sociala medietjänster, information om prenumererade tjänster och deras ändringar, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundrelationen och prenumererade tjänster.

IP-adresserna till webbplatsens besökare och de cookies som behövs för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, t.ex. för att säkerställa datasäkerhet och för att samla in statistik om besökare på Sajten i de fall de kan anses vara personuppgifter. Vid behov kommer samtycke från tredjepartscookies att begäras separat.

5. Regelbundna informationskällor i registret

De uppgifter som lagras i registret hämtas från kunden t.ex. Meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Kontaktuppgifter till företag och andra organisationer kan också samlas in från offentliga källor som webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

6. Dataöverföring utanför EU eller EES

Informationen lämnas inte regelbundet till andra parter. Informationen får publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Uppgifterna kan också komma att överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES. Data kommer inte att överföras till USA utan uttryckligt medgivande från de registrerade.

7. Radera data

Som registrerad person har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som finns lagrade i detta register och rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller raderas. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till överföring av data. Alla förfrågningar och förfrågningar relaterade till denna del ska skickas skriftligen till den adress som anges i punkt 1.

8. Registersäkerhetsprinciper

Registret ska hanteras med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska vara tillräckligt skyddade. När registerinformation lagras på Internetservrar är den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara tillgodosedd. Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den tillhör.

9. Rätt till insyn och rätt att begära rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i registret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifter som lagrats om honom eller henne ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). Likaså har registrerade andra Rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Cookiepolicy

Vi kan lagra information som kallas cookies på din dator eller mobila enhet i identifieringssyfte, om du har samtyckt till detta, till exempel genom att ge ditt samtycke eller ändra dina webbläsarinställningar. Cookies ger oss information om hur och när du använde sidan, och vi kan förbättra vår tjänst genom att utveckla sidan. Användningen av cookies på webbplatser är vanlig idag. Om du inte vill ta emot cookies kan du inaktivera dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller använda cookie-inställningar.

Observera dock att inaktivering av cookies kan hindra dig från att använda vissa tjänster på webbplatsen.

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som underhålls av tredje part. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på sådana webbplatser utanför vår egen webbplats. Vi uppmuntrar dig att noggrant granska integritetspolicyn för varje webbplats.