Varifrån kommer skogsmatta?

 

Piiraisen skogsmatta kommer huvudsakligen från tallskogar i Kajanaland, Finland.  Den hämtas (räddas) från områden som ska avverkas, innan skogsmaskinerna kommer till platsen. Skogsmatta rullas upp i bitar här och där från olika delar av skogsområdet och vanligtvis tas det upp maximalt en femtedel av den totala skogsmarkens yta i det område som ska avverkas. Skogsägaren får en genomsnittlig inkomst från detta som motsvarar inkomsten vilken han/hon får från träden. När avverkningen är färdig så görs det markberedning så att nya träd kan odlas. Detta betyder att skogsmarken går sönder, men i vårt fall så hinner skogsmarken fortsätta sitt liv på ett nytt område. När Piiraisen skogsmatta levereras till en ny plats så kommer det alltid med en ursprungscertifikat där det finns markägarens namn och platsens uppgifter.

Där skogsmatta bitarna har lyfts upp lämnas det kvar ett rotsystem i marken. Från det börjar ny skogsmark växa fram och så småningom förnyar sig skogsmattan naturligt i området. Det är också lättare att plantera trädplantor i våra upphämtningsplatser, vilket underlättar förnyandet av området. 

Det kommer med tiden att bildas en ny skogsbotten på platsen den tagits upp från och den upphämtade skogsmattan får alltså ett nytt liv på en ny plats. En skogsmatta anpassar sig snabbt till sitt nya läge och börjar med tiden att likna det nya områdets naturliga skogsvegetation.