Vad är skogsmatta?

Skogsmatta är en bit av skogsmark som används i trädgårds- och landskapsdesign för att skapa en naturlig och hållbar yta. Precis som namnet antyder är skogsmattor bitar av den naturliga skogsvegetationen.

Skogsmatta består av olika naturliga växter som blåbär- och lingonris, olika typer av mossa samt lavar. Skogsmatta används oftast för att göra trädgården naturligt vackert, lättskött och ekologiskt. Skogsmatta kan t.ex. användas i stället för gräsmatta, som en mera hållbar och långlivad alternativ.

En av fördelarna med skogsmatta är att den har låga underhållsbehov och att den är långlivad. Den behöver inte klippas, vattnas (bara första sommaren, samt på torra tider) eller gödslas lika ofta som traditionella gräsmattor eller planteringar, vilket gör skogsmattan till ett miljövänligt alternativ.

Dessutom bidrar skogsmattor till att bevara och öka biologisk mångfald genom att erbjuda en naturlig livsmiljö för många olika växt- och djurarter. T.ex. på våren blommar blåbär- och lingonriset ljuvligt och de lockar pollinerare samt erbjuder dem med nektar. Sedan på sommaren kan man plocka blåbär och lingon från den.

Skogsmatta är också estetiskt tilltalande och ger trädgården eller landskapet en naturlig och vacker känsla. Det kan användas för att skapa en mjuk, skogsliknande yta eller som en del av en mer omfattande design som inkluderar stigar och andra funktionella element.

Sammanfattningsvis, är skogsmatta ett hållbart, nästan helt skötselfri och vackert alternativ till trädgården eller offentliga platser. Genom att använda skogsmatta i trädgården/offentliga platser kan vi skapa vackra och naturenliga utemiljöer som gynnar både oss själva och miljön runt oss.