Vart kan man anlägga skogsmatta?

Skogsmatta kan anläggas på många olika typer av platser med lämpliga förhållanden för den.

I Sverige kan skogsmatta anläggas i hela landet. Från vår erfarenhet kan vi säga att desto mer söder i landet man anlägger skogsmatta, desto frodigare växer den.

Skogsmatta lämpar sig bäst på platser där jorden är näringsfattig och håller kvar fukt, som till exempel moränjord. Skogsmatta trivs också oftast bäst i halvskugga, men den kan även planteras på ett soligt läge.

Det viktigaste i anläggning av skogsmatta, oberoende av anläggningsplatsen, är att grundarbeten har gjorts bra. Du kan hitta våra instruktioner för grundarbeten här. (Länk)

Skogsmatta kan anläggas på olika platser som:

  1. Trädgårdar, gårdar och parker. Skogsmatta kan anläggas i trädgårdar, gårdar och parker för att skapa en naturlig och lättskött utomhusmiljö.
  2. Offentliga platser. Skogsmatta kan också anläggas på offentliga platser som skolgårdar, lekplatser, gator och trottoarer.
  3. På tak. Skogsmatta kan användas som tak täcke för att skapa en grön miljö och samtidigt minska energikostnaderna genom att fungera som en naturlig isolering.
  4. Skogsmatta kan användas även som en miljöåtgärd för att förbättra luftkvaliteten och minska buller. Sådana platser kan vara t.ex. vägkanter och olika slags andra områden i stora städer.

Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som lokala klimat- och markförhållanden samt tillgängliga resurser och underhållskapacitet innan man beslutar om anläggning av skogsmatta på en viss plats.

Piiraisen Viherpalvelu har över 30 års erfarenhet i trädgårdsanläggningar och skogsmatta har vi anlagt redan från 90-talet. Om du funderar över om att skulle skogsmatta passa i din trädgård/ställe, tveka inte att kontakta oss via mejl eller mobil. Vi hjälper dig gärna.