Skogsmatta anläggning på Stockholms Skogskyrkogård

På Stockholms Skogskyrkogård i Skarpnäck gjordes det en skoglig askgravlund förra sommaren och hösten. För att förstärka den naturliga atmosfären och skapa en vacker, grön yta valde Stockholms stad och projektansvarig MJ Contractor AB att anlägga skogsmattor på en yta närmare 1000 kvadratmeter. Beställaren uttryckte sin tillfredsställelse med projektet genom att säga:  ”MJ Contractor AB…

Varifrån kommer skogsmatta?

  Piiraisen skogsmatta kommer huvudsakligen från tallskogar i Kajanaland, Finland.  Den hämtas (räddas) från områden som ska avverkas, innan skogsmaskinerna kommer till platsen. Skogsmatta rullas upp i bitar här och där från olika delar av skogsområdet och vanligtvis tas det upp maximalt en femtedel av den totala skogsmarkens yta i det område som ska avverkas….

Vad är skogsmatta?

Skogsmatta är en bit av skogsmark som används i trädgårds- och landskapsdesign för att skapa en naturlig och hållbar yta. Precis som namnet antyder är skogsmattor bitar av den naturliga skogsvegetationen. Skogsmatta består av olika naturliga växter som blåbär- och lingonris, olika typer av mossa samt lavar. Skogsmatta används oftast för att göra trädgården naturligt…

Vart kan man anlägga skogsmatta?

Skogsmatta kan anläggas på många olika typer av platser med lämpliga förhållanden för den. I Sverige kan skogsmatta anläggas i hela landet. Från vår erfarenhet kan vi säga att desto mer söder i landet man anlägger skogsmatta, desto frodigare växer den. Skogsmatta lämpar sig bäst på platser där jorden är näringsfattig och håller kvar fukt,…